Allium

Välistöö

Tänavatöö on suunatud varjatud sihtrühmade tuvastamisele ning nendega kontakti saamisele. Tänavatöö peamisteks eesmärkideks on uimastisõltlaste suunamine keskusesse ja tagasi langenud kliendi ülesleidmine.

Sotsiaaltöö

Sotsiaaltöö põhieesmärgiks on saada ülevaade patsiendi tervislikust seisundist ja sotsiaal-majanduslikust olukorrast. Sotsiaaltöö raames toimub individuaalne nõustamine, juhtumikorraldus, teabe levitamine riskirühmadesse kuuluvate isikute hulgas eesmärgiga vähendada riskikäitumist, õigusabi.

Tugigruppide töö

Tugigrupi eesmärgiks on anda uimastitarbijale võimalus oma probleemide arutamiseks spetsialistide ja teiste uimastisõltlastega, mis on esimene samm probleemide lahendamiseks ning suhete taastamiseks pereliikmete ja lähedastega.

Preventsioon

Preventsiooni eesmärgiks on profülaktiliste vahendite, sh süstlad, nõelad, desinfitseerimisvahendid ja kondoomid kättesaadavaks tegemine ja nende kasutamise õpetamine riskirühmadesse kuuluvatele isikutele.

Sotsiaalteenused ja elementaarse hügieeni eest hoolitsemine

Madala läve keskuse esindustes on loodud pesemisvõimalused isikliku hügieeni tagamise eesmärgil; pakutakse tasuta sooja jooki ning võimalust saada endale ilmastikule vastavaid kasutatud riietusesemeid.

Minimaalne tervishoiuteenus

Tervishoiuteenuse eesmärgiks on esmaabi andmine klientidele ning klientide nõustamine kõigis tervisega seotud küsimustes.