Allium

Nõustamisvaldkonnad

  • Füüsiliste ja juriidiliste isikute nõustamine õigusalastes küsimustes
  • Klientide esindamine ja/või kaitsmine kohtus, haldusorganis ning suhtlemisel kolmandate isikutega
  • Lepingute ja teiste dokumentide koostamine